Wachtlijsten in de GGZ

Blog, Onderzoek 0 comments

-Door Marijke Booij, aios psychiatrie-

De wachtlijsten in de GGZ zijn al jaren enorm en het probleem lijkt steeds groter te worden. Het is frustrerend om te weten dat de juiste behandeling voor ernstig zieke patiënten wel bestaat, maar dat zij daar nog maanden op zullen moeten wachten. In januari 2017 trokken we als psychiaters (in opleiding) aan de bel omdat wij zagen dat patiënten die op een wachtlijst staan soms zo wanhopig worden dat zij zelfmoordpogingen ondernemen (Volkskrant 2017). Het leidde ertoe dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met betrokken partijen een plan maakte om de wachttijden in de GGZ terug te dringen.

Online publicatie wachttijden

Eén van de actiepunten van dat plan was dat GGZ instellingen hun wachttijden online moeten publiceren en moeten aanleveren bij onderzoeksbureau Vektis. De afgelopen jaren was het voor patiënten bij aanmelding niet duidelijk hoe lang de wachttijd voor een behandeling zou zijn. Regelmatig kwam het voor dat instellingen zeiden dat een patiënt eerst een intake moest doorlopen alvorens zij informatie konden krijgen over de wachttijd. Dat nu deze informatie veel laagdrempeliger beschikbaar is, vinden wij een positieve ontwikkeling.

Onderzoek fictieve casus

Maar klopt de informatie die instellingen publiceren op hun website en aanleveren aan Vektis wel met de werkelijkheid? Om dat te onderzoeken belden we 22 instellingen om te informeren naar de wachttijd van onze fictieve patiënte met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Van deze instellingen haalde slechts één instelling de treeknorm (maximaal aanvaardbare wachttijd) voor intake en behandeling. Er waren vijf instellingen die hun wachttijden nog niet of niet goed publiceerden op hun website. Van zeker tien instellingen was de wachttijd van intake óf behandeling meer dan twee weken langer dan wat zij op hun website publiceerden. Veel instellingen konden ons telefonisch geen concrete informatie geven over de wachttijd voor behandeling waardoor wij de betrouwbaarheid van de websites niet konden controleren en wij vroegen ons temeer af waar de informatie van de website dan op gebaseerd is.

Te rooskleurig beeld?

Onderzoeksbureau Vektis bevestigde telefonisch dat de informatie over de wachttijden die door de GGZ-instellingen wordt aangeleverd niet inhoudelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of Vektis wordt gecontroleerd. De NZa controleert alleen dát er wordt gepubliceerd en aangeleverd. Omdat het voor zorgaanbieders gunstig is om straks korte wachttijden te publiceren op de concurrentie-website kiezenindeggz.nl, is het niet ondenkbaar dat zij gunstiger wachttijden zullen publiceren. Patiënten en hulpverleners, maar ook het ministerie van volksgezondheid krijgen zodoende een te positief beeld geschetst door de NZa. De staatssecretaris sloeg de plank mis door instellingen die nog niet publiceerden een aanwijzing te geven (NZa 26-07-2018). Blijkbaar is de staatssecretaris meer geïnteresseerd in een papieren werkelijkheid dan dat hij de echt wachttijden wil weten.

Taskforces… Rapporten…

Het plan dat werd opgesteld om de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen leverde helaas weinig op. Op dinsdag 17 juli 2018, ruim een jaar na de start van het plan, publiceerde de NZa de eindrapportage over deze aanpak met de conclusie: de wachtlijsten in de GGZ worden alleen maar langer. Inmiddels zijn we vier rapporten, acht taskforces en een website verder en dat alles brengt de patiënt helemaal niets. Wij vinden het daarom belangrijk om nogmaals een oproep te doen aan het Ministerie van Volksgezondheid om de wachtlijstproblematiek in de GGZ nu echt serieus te nemen.

Op maandag 15 oktober zal het televisieprogramma Radar ook aandacht besteden aan de wachtlijsten in de GGZ. Zie ook ons opiniestuk in de Volkskrant over het onderzoek dat we deden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.