Het nieuwe opleidingsplan ‘De Psychiater’ in het LUMC -Deel 1-


-Door Martijn van Noorden, psychiater en opleider LUMC-

Per 1 juli 2020 treedt het nieuwe landelijke opleidingsplan ‘De Psychiater’ in werking voor de aios psychiatrie. Dit plan verschilt op een flink aantal punten van het huidige opleidingsplan HOOP2.0.  Ondanks de Corona-perikelen zijn we in het LUMC druk bezig met de voorbereidingen van de implementatie. In een nieuwe serie blogs schetsen we kort de belangrijkste veranderingen en hoe we deze gaan implementeren in ons opleidingsconsortium. In dit eerste blog leggen we uit hoe de opleidingen psychiatrie in onze regio georganiseerd zijn, en wat de plaats is van een Landelijk opleidingsplan.

Het consortium CPZHN

De opleiding psychiatrie in het LUMC maakt onderdeel uit van het Consortium Psychiatrie Zuid-Holland Noord (CPZHN). Dit consortium bestaat uit twee regio’s: Leiden en Den Haag. Het consortium bestaat uit drie instroominstellingen: het LUMC, Rivierduinen in Leiden en omstreken en Parnassia Groep regio Haaglanden. Het consortium is onderdeel van de Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden (OOR Leiden). In deze instroominstellingen kan een groot deel van de opleiding tot psychiater gevolgd worden. Samen met een aantal instellingen in de regio waar een deel van de opleiding gevolgd kan worden bieden de instroominstellingen binnen het CPZHN een breed palet aan stages en profileringsstages, waardoor de aios met veel keuzevrijheid binnen het consortium opgeleid kan worden.

Het Consortium Psychiatrie Zuid-Holland Noord (CPZHN) in de regio Leiden – Den Haag.

De drie instroominstellingen hebben alle hun eigen profiel, en werken binnen het consortium samen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. De verschillende opleidingsonderdelen en lokale organisatie zijn beschreven in de Lokale Opleidingsplannen van de afzonderlijke instellingen en terug te vinden in de opleidingsetalage. De instroom van aios binnen het CPZHN vindt plaats jaarlijks in april. De sollicitaties zijn decentraal georganiseerd, per instelling, en vinden in het najaar plaats.

De instellingen binnen het consortium organiseren hun eigen lokale onderwijs (bestaande uit bijvoorbeeld klinische besprekingen, somatisch onderwijs en referaten). Het landelijk psychiatrie-onderwijs en psychotherapie-onderwijs (www.psychiatrieonderwijs.nl) wordt consortiumbreed georganiseerd. Aios die in april starten vormen een jaargroep die gedurende de eerste jaren van de opleiding gezamenlijk onderwijs volgen. Ongeveer vijf keer per jaar wordt afwisselend door de instroominstellingen een refereeravond georganiseerd. Aios aan het einde van hun opleiding houden hier hun eindreferaat. Voorafgaand aan de refereeravond vindt een consortiumvergadering plaats waarin opleiders en een delegatie van supervisoren en aios aanwezig is.

Plaats Landelijk opleidingsplan ‘De Psychiater’

Plaats van ‘De Psychiater’

Het Landelijk opleidingsplan volgt de regelgeving van het CGS Kaderbesluit en het Besluit Psychiatrie. Binnen het CPZHN wordt gewerkt aan een regionaal opleidingsplan waarin de samenwerking binnen het consortium wordt vastgelegd, uitgaande van ‘De Psychiater’. Daarnaast heeft elke instelling een Lokaal opleidingsplan, en elke aios een Individueel opleidingsplan, inzichtelijk gemaakt in een nieuw portfolio. Het nieuwe portfolio zal ook op 1 juli functioneel zijn.

Implementatie van ‘De Psychiater’ in het LUMC

Bij de invoering van ‘De Psychiater’ is een overgangsregeling opgenomen waarbij aios die kortgeleden met de opleiding zijn gestart in overleg met de opleider kunnen besluiten of ze al opgeleid gaan worden volgens het nieuwe opleidingsplan, of doorgaan met het oude opleidingsplan. In overleg met de aios die in april 2020 zijn gestart, is de keuze gemaakt om direct te starten met het nieuwe opleidingsplan. Dat geeft de nodige uitdagingen qua organisatie, maar we zijn ook enthousiast om te starten en direct van het nieuwe portfolio te kunnen profiteren.

In het volgende blog beschrijven wij de belangrijkste veranderingen tussen HOOP 2.0 en ‘De Psychiater’.

Heb je naar aanleiding van dit blog nog vragen of suggesties, of ben je geïnteresseerd in een keuzestage in het LUMC (binnen oude of nieuwe opleidingsplan), neem dan contact op met de redactie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.