Over ons

De Leidse Psychiater is een initiatief van psychiaters in opleiding en psychiaters uit het LUMC in Leiden. Alle bijdragen zijn op persoonlijke titel. Naast opinie vind je hier ook informatieve en educatieve blogs en vlogs, primair gericht op artsen en psychologen (in opleiding) en studenten geneeskunde en psychologie.

De ondertitel ‘Psychiatrie doe je zo’ illustreert ons voornaamste doel. We willen vooroordelen en misverstanden over de psychiatrie wegnemen door te laten zien hoe je in gesprek kunt gaan met psychiatrische patiënten en over de psychiatrie.

Santoucha SetroikromoSantoucha Setroikromo

Psychiater in opleiding, doet promotieonderzoek naar neurobiologische mechanismen van veerkracht

Vlogs en beheer website

Martijn van Noorden 

Psychiater afdeling psychiatrie LUMC, gepromoveerd op ROM bij stemming, angst en somatoforme stoornissen

Vlogs en blogs

Schrijft ook voor De Jonge Psychiater

Esther van Fenema

Psychiater consultatieve dienst en muziekpoli LUMC, gepromoveerd op behandelkwaliteit en ROM

Vlogs en blogs

Schrijft ook voor ThePostOnline en Medisch Contact, vlogt voor Cafe Weltschmerz

Richard van Elmpt 

Psychiater in opleiding, doet onderzoek naar medicatiegebruik bij dwangstoornissen

Vlogs en blogs

Cato VeenCato Veen

Psychiater in opleiding, doet promotieonderzoek naar ketamine als behandeling voor posttraumatische stress stoornis

Vlogs

Marianne van den Broek Marianne van den Broek

Psychiater in opleiding, gepromoveerd in de reumatologie

Blogs, redactie en beheer website