DLP interviewt: dr. Anne Krabbendam, profielopleider kinder- en jeugdpsychiatrie

Sinds 1 januari 2021 is de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van LUMC Curium onderdeel van de afdeling psychiatrie van het LUMC. Dr. Anne Krabbendam is Kinder- en Jeugdpsychiater en profielopleider KJP bij LUMC Curium. Deleidsepsychiater.nl sprak haar over het opleiderschap, en het vervangen van het ‘aandachtsgebied KJP’ door een ‘profiel KJP’.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben 15 jaar kinder-en jeugdpsychiater. Ik heb mijn opleiding in Amsterdam gedaan, bij wat nu GGZ InGeest en Levvel zijn. Daarna ben ik bij Curium gaan werken en sinds 2021 is dat geïntegreerd in het LUMC. Bij Curium heb ik op veel verschillende afdelingen gewerkt en dat maakt het afwisselend en leuk. Daarnaast ben ik ook lector aan Hogeschool Leiden. Dat houdt in dat ik onderzoek doe en onderwijs geef.

Wat vind je mooi aan de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Kinder- en jeugdpsychiatrie is een heel divers vak. Je kunt werken met kinderen van allerlei leeftijden, maar ook met een verscheidenheid aan stoornissen of verschillende locaties. Zo heb ik een tijd in een justitiële jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg gewerkt. Nu werk ik al weer een paar jaar met jongeren met ernstige emotieregulatieproblemen, vaak veel suïcidaliteit. Ik vind het heel mooi als je een jongere iets mee kan geven waar hij zijn hele leven wat aan heeft. En patronen zijn nog niet helemaal vastgegroeid, dus je hebt ook het gevoel nog veel te kunnen betekenen als therapeut. Daarnaast vind ik het systemisch werken super boeiend. Een kind kun je niet los zien van het gezin en andere belangrijke mensen om hem heen. Hoe je daar een positieve verandering in kunt brengen is uitdagend en als het lukt geeft dat veel voldoening!

Wat is jouw visie op opleiden?

Als aios leer je een vak, maar tegelijk is het ook een persoonlijke leerweg. Het is een levensfase waar vaak veel life-events optreden. Als opleider wil ik de aios uitdagen om ze veel mogelijk te leren, zowel vakinhoudelijk als ook hoe je als (kinder- en jeugd) psychiater in het vak wilt staan en als mens in de wereld. Een (kinder- en jeugd)psychiater moet de emoties van de patiënten kunnen hanteren en mee-reguleren, daarom is het zo belangrijk dat je op alle vlakken jezelf ontwikkelt.

Wat vind je van het opleiden in de drie levenscontexten in het nieuwe opleidingsplan?

Ik ben heel blij dat alle psychiaters de drie contexten (kinderen, volwassenen, ouderen) goed leren kennen. Het is zo essentieel om kennis te hebben hoe psychiatrische stoornissen zich door het leven van een mens ontwikkelen. Daarnaast is het een mogelijkheid voor de aios om alle drie de levenscontexten te zien en beter te kunnen beoordelen waar hun eigen affiniteit ligt om later te gaan werken.

Wat merk je als opleider van de overgang van de aandachtsgebieden naar de profielen?

Er verandert de komende periode veel. Bij het nieuwe opleidingsplan (De Psychiater) willen we dat het onderwijs aansluit bij de plek waar de aios stage loopt. Dat betekent dat we bezig zijn met het opnieuw vormgeven van dit onderwijs. En dat doen we landelijk, zodat ook de aios als hij/zij iets mist, ergens anders makkelijk kan aanhaken. Dat is veel werk en veel geregel om voor elkaar te krijgen. De komende periode wordt daarom spannend of alles goed voor elkaar komt. Het zal wel een tijd samen zoeken en al doende leren zijn. Deze verandering biedt ook kansen om weer opnieuw naar opleiden en onderwijs te kijken en dingen nieuw leven in te blazen of de nieuwste inzichten te verwerken. En dat is erg leuk!

Wat zou je willen bijdragen aan de opleiding in het LUMC?

Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan de levenslooppsychiatrie binnen de opleiding. Ik hoop met onderwijs en input in de opleiding te kunnen zorgen dat het aspect van de kinderen en de systemen steeds meer in het denken komt.

Heb je naar aanleiding van deze post vragen, of zou je meer willen weten over de opleiding psychiatrie in het LUMC, neem dan contact op met de redactie.

-Foto Anne: John Brussel-

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.